Photo 1503980850968 B7c3b4af0e05

Werkgevers opgelet: Geen RI&E leidt tot een Arboboete

6 februari 2020

Minder dan de helft van de bedrijven in Nederland heeft een een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E). De aanwezigheid van een RI&E is echter wettelijk verplicht. Inspectie SZW gaat bedrijven daarom vanaf dit jaar actief controleren. In onze praktijk merken we dat Inspectie SZW sinds dit jaar bij elk bezoek ook de RI&E opvraagt.
RI&E, plan van aanpak en basiscontract

In het jaarplan 2020 van Inspectie SZW is al aangekondigd dat inspecteurs actief gaan controleren op de aanwezigheid van de RI&E, plan van aanpak en het basiscontract.

Controle vindt plaats door middel van een steekproef bij een groot aantal bedrijven. In de praktijk zien we dat inspecteurs na een inspectiebezoek bij een bedrijf altijd de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract opvragen.

Arboboete

Bedrijven die geen RI&E of plan van aanpak kunnen overleggen, krijgen direct een boete. Op het ontbreken van een RI&E staat een boetenormbedrag van € 4.500,-. Voor het ontbreken van een plan van aanpak geldt een boetenormbedrag van € 3.000,-.

Ook zijn bedrijven verplicht de RI&E up-to-date te houden. Vertoont de RI&E of plan van aanpak een gebrek of zijn de documenten gedateerd, dan legt Inspectie SZW een waarschuwing of eis tot naleving op aan het bedrijf.

Advies

Wij adviseren bedrijven een RI&E uit te laten voeren door een gecertificeerd deskundige, zoals een hogere veiligheidskundige of  arbeidshygiënist.

De advocaten van LXA The Law Firm hebben ruime ervaring met het aanvechten van sanctiebesluiten van Inspectie SZW. Ook beschikken zij over een ruim netwerk van veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten die uw bedrijf kunnen adviseren bij het opstellen van een RI&E.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten? Neem contact op met: