Arboboete

Heeft u een Arboboete van Inspectie SZW ontvangen? Dan wilt u weten of de boete terecht is en juist is berekend. Ook is het van belang om te bepalen of – en zo ja welke - stappen u moet ondernemen.

Op dit informatieportaal leest u belangrijke informatie over de Arboboete. Ook kunt u hierop zelf narekenen of de hoogte van de boete klopt.