Cases

Elke boete is anders. Het aanvechten van een boete vereist maatwerk. Heeft u een brief van Inspectie SZW ontvangen? Kom dan in actie. Wij kunnen samen met u bepalen welke stappen nodig zijn. Om u een beeld te geven van de verschillende aspecten die aan bod kunnen komen bij een Arboboete, leest u hier enkele praktijkvoorbeelden.

 

VERVALLEN BOETE

Inspectie SZW had een boete opgelegd voor overtreding van artikel 4.45 Arbobesluit. Namens het bedrijf is tegen die boete geprocedeerd, omdat de ondernemer vond dat wel volgens de regels der kunst was gewerkt. In hoger beroep bij de Raad van State kreeg de ondernemer gelijk. De opgelegde boete moest met rente worden terugbetaald en Inspectie SZW werd veroordeeld in de proceskosten.

 

ZWARE OVERTREDING

Een installatiebedrijf ontving een boete voor een overtreding van artikel 3.16 Arbobesluit, vanwege het onveilig werken op hoogte. Inspectie SZW had de boete verdubbeld omdat zij de overtreding aanmerkte als een zware overtreding (ZO). In de bezwaarprocedure tegen de boete hebben wij namens het bedrijf met succes aangevoerd dat geen sprake was van een zware overtreding. De overtreding gold daarom als een overige overtreding (OO). Het bedrijf kwam er daarom vanaf met een waarschuwing.

 

MATIGING BOETE

Aan een asbestsaneringsbedrijf werd een Arboboete opgelegd, omdat het asbesthoudend materiaal dat op het project was vrijgekomen volgens Inspectie SZW niet op tijd was opgeruimd en afgevoerd. In de procedure tegen de boete hebben wij namens het bedrijf een beroep gedaan op de matigingsgronden uit de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving. In de procedure werd aangetoond dat het saneringsbedrijf de risico’s voor het werken met asbest voldoende had geïnventariseerd en een veilige werkwijze was ontwikkeld. Ook kon worden aangetoond dat het bedrijf de randvoorwaarden had gecreëerd voor het uitvoeren van de veilige werkwijze. Ten slotte kon het bedrijf hard maken dat adequate instructies waren gegeven over de veilige werkwijze. Het beroep leidde uiteindelijk tot matiging van 75% van het totale boetebedrag.

 

EVENREDIGE ARBOBOETE

Aan een instelling was een hoge Arboboete opgelegd. De instelling kwam helaas geen beroep toe een matigingsgrond uit de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandigheden. Desalniettemin werd de boete door de bestuursrechter gematigd op grond van een algemene evenredigheidstoets.

 

Meer weten of direct hulp nodig?