Procedures

Indien u het oneens bent met een boete dan kunt u daartegen opkomen. Om u een beeld te geven van de stappen die wij samen met u kunnen zetten, leest u hier meer over de procedure tegen een Arboboete.

 

BOETERAPPORT

 

 

 

Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van verschillende arbeidswetten. Wanneer een toezichthouder vindt dat bij uw bedrijf of project sprake is van een overtreding, stelt hij een boeterapport op.

Het is verstandig om het boeterapport alvast te bespreken met een juridisch specialist op het gebied van arbeidsomstandigheden.

ZIENSWIJZE TEGEN BOETEKENNIS- GEVING

 

 

 

Vervolgens krijgt u een brief van Inspectie SZW met het onderwerp: ‘Kennisgeving inzake boete’. In deze boetekennisgeving leest u voor welke overtredingen Inspectie SZW voornemens is een boete op te leggen. In de brief staan ook de boetebedragen vermeld. Of het bedrag klopt kunt u op deze website narekenen.

Bent u het oneens met de boete of het boetebedrag? Dan kunt u een zienswijze indienen. Hiervoor geldt een termijn van twee weken.

BEZWAAR TEGEN BOETE- BESCHIKKING

 

 

 

Na de boetekennisgeving ontvangt u een brief met het onderwerp: ‘Beschikking inzake boete’. In deze boetebeschikking wordt definitief besloten tot een boete. Als u een zienswijze heeft ingediend leest u in het besluit terug of dit heeft geleid tot een lagere boete.

Bent u het oneens met deze boete of de hoogte van de boete. Dan kunt u daartegen binnen 6 weken bezwaar maken.

BEROEP BIJ DE RECHTBANK

 

 

 

Leidt de bezwaarprocedure niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u nog beroep instellen bij de rechtbank. U kunt dan bij de rechtbank aanvoeren waarom u het oneens bent met de boete of het boetebedrag. U krijgt dan een uitspraak van een rechter die onafhankelijk en onpartijdig naar uw zaak kijkt.

Let op: het instellen van beroep bij een onafhankelijke rechter kan alleen indien u ook bezwaar heeft gemaakt tegen de boetebeschikking.

HOGER BEROEP BIJ DE RAAD VAN STATE

 

 

 

Als laatste instantie kunt u terecht bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland. U stelt dan hoger beroep in tegen de uitspraak van de rechtbank. Ook het ministerie kan tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep.

Meer weten of direct hulp nodig?