Photo 1493476523860 A6de6ce1b0c3

INSPECTIE SZW – ARBOBOETE

15 april 2020

Als Inspectie SZW een overtreding constateert van het Arbobesluit, dan kan hiervoor een Arboboete worden opgelegd. In onze praktijk zien we dat veel onduidelijkheid bestaat over de berekening van de Arboboete.

Een overtreding van één of meer bepalingen uit het Arbobesluit kan leiden tot een boete. Die bevoegdheid staat in artikel 34 Arbowet. In onze praktijk merken we dat veel onduidelijkheid bestaat over de berekening van de Arboboete. Hierdoor is het lastig te controleren of de hoogte van de Arboboete klopt.

In een reeks artikelen bespreekt Jelle Bekke, advocaat bij LXA The Law Firm, de sanctiebevoegdheden van Inspectie SZW op de website www.preventievestillegging.nl. In deze bijdrage komt de Arboboete aan bod. Onder meer bespreekt hij de vraag wie de overtreding moet bewijzen en hoe de boete wordt berekend.

Benieuwd? Lees het artikel op https://www.preventievestillegging.nl/nl/actueel/nieuws/inspectie-szw-arboboete/

Heeft uw bedrijf een Arboboete ontvangen? Laat u dan adviseren door een juridisch specialist. LXA The Law Firm heeft ruimte ervaring met het procederen tegen bestuursrechtelijke sancties van Inspectie SZW en kan vrijblijvend beoordelen of het aanvechten van de Arboboete kans van slagen heeft.

 

Meer weten? Neem contact op met: